Webshop

eBike Garantie

eBikeGarantie van Safebike

Dankzij de eBikeGarantie van CarGarantie is het nu mogelijk om je eBike te beschermen tegen onverwachte kosten die zich kunnen voordoen na de wettelijke garantieperiode van 2 jaar. Dit verzekeringsproduct biedt een optimale dekking voor bijna alle belangrijke onderdelen van een eBike én eventuele bijhorende arbeidskosten. Kortom, de eBikeGarantie zorgt er dus voor dat je niet voor financiële verrassingen komt te staan en je zonder zorgen kan genieten van je eBike.

Voordelen

 • Verlenging van de eBikeGarantie tot maximaal vijf jaar met uitgebreide bescherming tegen reparatiekosten in deze periode
 • Niet alleen reserveonderdelen, maar ook de reparatiekosten (arbeidskosten) maken deel uit van de verzekering
 • De klant hoeft geen voorschot te betalen in het geval van een reparatie, de verzekeraar verrekent dit meteen met de werkplaats
 • Waardestijging bij de verkoop van de eBike, de eBikeGarantie is namelijk gebonden aan de fiets zelf en blijft behouden bij eventuele verkoop
 • Verzekering geldig in heel Europa
 • De uitbetaling van de eBikeGarantie is onafhankelijk van het aantal gereden kilometers, dus extra interessant voor gebruikers die hun eBike intensief gebruiken (vb. woon-werkverkeer)

Premies

 • 1 jaar: €99 (2 jaar wettelijke garantie + 1 jaar eBikeGarantie)
 • Verlenging per jaar (maximaal 3 jaar): €99

Inhoud van de verzekering

Afsluiting

 • De eBikeGarantie kan uitsluitend binnen de fabrieksgarantie (2 jaar) worden afgesloten.
 • Begin van de eBikeGarantie is de eerste dag na afloop van de fabrieksgarantie.
 • De contracten worden via de fietshandelaar afgesloten.

Uitsluitingen

Er kan geen eBikeGarantie worden verleend voor E-bikes:

 • Met een verkoopprijs van meer dan 10.000 euro
 • Die een hogere snelheid hebben dan 45 km/u
 • Die ouder zijn dan 4 jaar vanaf de verkoopdatum
 • Die commercieel worden gebruikt
 • Die voor wedstrijden (amateurs / profsport) worden gebruikt

Dekking

 • Vergoed worden reparatiekosten en kosten van vervangende onderdelen van de e-bike.
 • De eBikeGarantie omvat alle componenten van de in de koopovereenkomst beschreven eBike, met uitzondering van een niet door de fabrikant te leveren meeruitvoering en van onderdelen die onderhevig zijn aan verhoogde natuurlijke slijtage.
 • De eBikeGarantie dekt niet de kosten voor bedrijfsstoffen zoals olie, hydraulische vloeistoffen, vetten, schoonmaakmiddelen en voor indirecte en directe gevolgschade (bijvoorbeeld transportkosten, parkeerkosten, vrachtkosten, kosten voor de huur van een vervangende fiets, verwijderingskosten, schadeloosstelling voor niet genoten gebruik, gevolgschade aan niet verzekerde componenten).
 • De in de verzekeringsdekking opgenomen arbeids- en materiaalkosten worden vergoed.
 • Indien de accu volledig uitvalt, worden de kosten voor een nieuwe accu als volgt betaald – “nieuw voor oud”:
  • 60% vanaf het begin van het derde gebruiksjaar
  • 40% vanaf het begin van het vierde gebruiksjaar
  • 20% vanaf het begin van het vijfde gebruiksjaar

Uitzonderingen

 • Slijtage onderdelen (zoals aandrijfriemen, accu’s, remblokjes en -schijven, remvoeringen, remtrommels, kettingen, lampen, pignons, banden en slangen)
 • Reparaties waarvoor garantieclaims tegen de fabrikant of dealer bestaan
 • Accessoires (ook range extender of extra accu’s)
 • Ongevallen, vallen, normale slijtage, gebreken door eigen schuld, corrosie
 • Externe batterijlader

CarGarantie

De eBikeGarantie by CarGarantie is een product van CG Car- Garantie Versicherungs-AG (CarGarantie). CarGarantie is een van de toonaangevende en meest ervaren garantiespecialisten in Europa met bijna 50 jaar ervaring met garantie (bekijk hier de website van E-BikeGarantie).

eBikeGarantie aanvragen

Zolang je eBike jonger is dan 2 jaar en bij Chamizo Fietsen werd aangekocht kan de eBikeGarantie aangevraagd worden. Het volstaat om langs te komen in de winkel waar de eBikeGarantie meteen kan geactiveerd worden voor 1 jaar.

Contacteer ons gerust voor al je vragen over de eBikeGarantie!

Afbeeldingen